بر اساس گزارش ها دو نفر در حمله طالبان در شرق افغانستان کشته و 30 نفر زخمی شدند

آسیا و اقیانوسیه 10:45 GMT 31.07.2021(به روز رسانی در 10:57 GMT 31.07.2021) یک آدرس اینترنتی کوتاه دریافت کنید https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1083243923_0:305:2854:1911_1200x675_80_0_0_257daebc92aec3d81a0063b00b53811e.jpg اسپوتنیک…

سفیر اندونزی در مورد اجازه Sputnik V در این کشور خوشبین است

https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1083279782_0:150:3067:1875_1200x675_80_0_0_4c53b93e2e9d8b1489573b88d3f88dfc.jpg اسپوتنیک بین المللی https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره ای https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png https://sputniknews.com/asia/202107301083494234- Ambassador -amb Ambassador-خوشبین-درباره-مجوز-sputnik-v-in-country/ مسکو ، (اسپوتنیک) ، اکاترینا چوکایوا – خوزه…

گزارش شده که در تیراندازی در یک پارکینگ در برلین چندین نفر زخمی شده اند

اروپا 17:35 GMT 30.07.2021یک آدرس اینترنتی کوتاه دریافت کنید https://cdn1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png اسپوتنیک بین المللی https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره ای https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png https://sputniknews.com/europe/202107301083494097- گزارش شده-…